jód

Čerešňa

Čerešňa obsahuje hormón melatonín, ktorý sa u ľudí podieľa na regulácií cirkadiálnych rytmov. Za normálnych okolností je produkovaný ľudskou žľazou zvanou šišinka, no nedostatok melatonínu […]