Ste skutočne obézni? BMI môže zavádzať

bmi

BMI (Body Mass Index), v preklade index telesnej hmotnosti, patrí medzi najpopulárnejšie metódy na zisťovanie obezity. Vypočíta sa ako pomer hmotnosti v kilogramoch a výšky v metroch na druhú.

\mathrm{BMI} = \frac{m}{h^2}   Pričom reprezentuje váhu a výšku.

Hodnotenie BMI:

<18,5 – podvýživa

18,5 – 25 – normálna váha

25 – 30 – nadváha

30 – 35 – obezita

35 – 40 – ťažká obezita

40< – morbídna obezita


BMI je dobrým ukazovateľom, najmä ak sa jedná o štatistické porovnávanie na úrovni populácie. Pre konkrétneho jedinca však môže podávať skresľujúce informácie, vzhľadom k tomu, že ignoruje niekoľko dôležitých faktorov. Napríklad u športovcov nezohľadňuje objem svalovej hmoty, ovplyvniť ho môže aj nadmerné zadržiavanie vody alebo všeobecne iná stavba tela.

Pre lepšie určenie miery obezity vám v nasledujúcich riadkoch predstavíme niekoľko oveľa presnejších metód, pričom niektoré sú vhodné aj na domáce použitie.

Waist/hip ratio (WHR)

Metóda waist/hip ratio sa riadi pomerom obvodu v páse a v bokoch. WHR hodnotí v prvom rade rozloženie tuku v tele vychádzajúc z dvoch základných typov obezity – androidnej a gynoidnej. Pri androidnom type sa tuk sústreďuje najmä na bruchu a je metabolicky aktívny, čo negatívne vplýva na naše zdravie, no je oveľa ľahšie sa tejto nadváhy zbaviť. Gynoidný typ je problémom najmä nežnejšieho pohlavia a tuk sa ukladá typicky do oblasti zadku a stehien. Gynoidná obezita nemá nespôsobuje zdravotné problémy, no je oveľa väčším problém tuk odbúrať a býva často dôvodom depresií.

Obvod v páse sa najčastejšie meria v najužšom mieste pásu, typicky tesne nad pupkom. Boky si zmeriame zasa na širšom mieste bokov, okolo tŕňa bedrovej kosti (známeho aj ako SIAS – spina iliaca anterior superior).

Hodnotenie WHR:

obvod pásu : obvod v bokoch

<0,80 (ženy), <0,90 (muži) – normálna váha

0,80 – 0,84 (ženy), 0,90 – 0,99 (muži) – nadváha

0,84< (ženy), 0,99< (muži) – obezita

Bioimpedancia

Bioelektrická impedančná analýza, známa najmä pod názvom bioimpedancia, je celosvetovo zaužívanou metódou na meranie objemu tuku a vody v tele. Princíp je
založený na prechode slabých neškodných elektrických prúdov telom, pričom samotné meranie je založené na skutočnosti, že prúdy prechádzajú vodou ľahšie ako tukom. Naše svaly obsahujú konštantný podiel vody – 73% a ak zmeriame elektrický odpor, môžeme využiť tento údaj aj na určenie celkového objemu svalovej hmoty. Meranie je natoľko presné, že umožňuje zobraziť detailné rozloženie jednotlivých parametrov – tuku, svalov a vody.

Okrem merania množstva tuku v tele sa biompedancia využíva veľmi často v kardiológií a nefrológií pre kvantifikáciu nahromadenej vody v organizme.

Za normálne hodnoty sa považujú 18-35% telesného tuku u žien a 10-25% u mužov. Hranica sa posúva hore úmerne s vekom.

Meranie kožných rias kaliperom

Kaliper je špeciálny nástroj, pomocou ktorého sa meria množstvo podkožného tuku. Technika spočíva v uchopení kožnej riasy kaliperom a odpočítaní nameraných hodnôt, ktoré sa následne vyhodnotia podľa príslušných tabuliek. Kožné riasy sa merajú na desiatich miestach na tele – na prsiach, tricepse, lopatke, rebrách, tiež na boku nad bedrovou kosťou, na bruchu, stehne, hamstringu, kolene a lýtku.

Namerané hodnoty sa vyhodnocujú podľa tabuliek, v ktorých sa okrem nameraných hodnôt zohľadňuje aj vek a pohlavie.

Určite netreba vysvetľovať riziká spojené s obezitou, no nie vždy sú obavy na mieste. Preto neváhajte vyhodnotiť svoju postavu viacerými metódami, aby ste presne vedeli, či potrebujete kilá zhadzovať alebo len cvičením formovať svoju figúru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *